لوگو کافاز
  • شماره ای وارد کنید که همیشه پاسخگو هستید
  • دوره ای که می خواهید در آن شرکت کنید
  • بعنوان مثال: روزهای زوج 11 یا 13

دانشجوی گرامی

جهت قطعی شدن ثبت نام لطفا مبلغ 300.000 تومان بعنوان پیش پرداخت واریز نموده و رسید آن را در در ایتا به شماره 09148777790 ارسال فرمایید.

پر کردن این فرم به منزله پیش ثبت نام می باشد.