اخذ دیپلم کار و دانش در تبریز

هدف آموزش‌های کاردانش، تعلیم نیروی انسانی خبره برای استخدام در شغل [...]