دوربین مداربسته چیست؟

دوربین مداربسته چیست؟ کلمه دوربین مداربسته ترجمه کلمه انگلیسیcloset circuit [...]