پس از گذراندن دوره آموزش تعمیر تلفن همراه و کسب چند ماه تجربه ، می توانید:

با سرمایه گذاری اندک یک کار تعمیر تلفن همراه راه اندازی کنید.

به عنوان یک تکنسین تمام وقت در یک مرکز خدمات ، فروشگاه یا شرکت کار کنید.

همراه با شغل عادی خود نیمه وقت کار کنید و درآمد اضافی کسب کنید