عوامل متعددی در میزان درآمد ماهانه تعمیرکار موبایل در تبریز و سایر شهرها تاثیر گذار هستند که مهمترین عامل ها عبارتند از:

  • میزان تجربه علمی و عملی تعمیر کار
  • نحوه ارتباط با مشتریان
  • ساعت های کاری
  • تعرفه ارایه خدمات
  • استفاده یا عدم استفاده از روشهای تبلیغاتی نوین و سنتی

 

بصورت کلی میتوان اینطور در نظر گرفت که در هر زمان میزان درآمد تعمیر کار گوشی ها همراه حداقل 2 الی  سه برابر کارمند می تواند باشد.