لازم به ذکر است که برای کار حسابداری زمان مشخصی وجود ندارد و تقریبا در تمامی فصول سال حتی در آخر های سال نیز کار دارد و آگهی استخدام آن دیده می شود .