سابقه 10 ساله آموزش حسابداری ویژه بازار کار ، روش منحصر به فرد ، تضمین 100 درصد و تدریس توسط مدیر مالی از جمله مزایای این مجموعه می باشد .