به عنوان مثال ، دیپلم گردشگری و مدیریت خانواده از رشته‌های کار دانش آموزش و پرورش است که ۵۳/۵ واحد عمومی و ۴۲/۵ واحد ، مهارتی دارد. با گذراندن واحدهای مهارتی در کانون فن ایران زمین ، موفق به اخذ دیپلم شده و نیاز به پیش دانشگاهی و کنکور برای رفتن به دانشگاه ندارند .