Android در مقابل iOS

Android در مقابل iOS – بهترین سیستم عامل کدام است و برنده کیست؟