برای دریافت مدرک ای سی دی ال موسسه‌ها و آموزشگاه های فن و حرفه ای اقدام به ثبت نام می کنند.آموزش ICDL در تبریز