دوربین مداربسته

برای رفع مشکل دید در شب دوربین مداربسته می توان از نورافکن استفاده کرد،آموزش نصب دوربین مداربسته در تبریز