دوربین داربسته چیست؟

دوربین مدارسته چست،آموزشگاه تعمیرات دوربین مدار بسته کافاز در تبریز