دوربین مداربسته

کاربرد اصلی دوربین مداربسته در سیستم‌ها حفاظتی است اما کاربردهای آن در حوزه محدود نمانده است.آموزش نصب دوربین مداربسته درتبریز