تخلیه نکردن ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی تخلیه نمی کند؟ 5 علت و راه حل