دوربین مداربسته

دوربین‌ مداربسته به‌طورکلی به دودسته دوربین‌ مداربسته دیجیتال و دوربین‌ مداربسته آنالوگ تقسیم می شوند.آموزش نصب دوربین مداربسته کافاز