آموزش رشته تجهیزات پزشکی در تبریز

آموزش رشته تجهیزات پزشکی در تبریز

طول دوره:۸ الی ۹ ماه
شهریه دوره :تماس بگیرید
رئوس مطالب:
-الکترونیک و قطعه شناسی
-بررسی عملکرد و تعمیر و عیب یابی ۱۷ الی ۱۸ دستگاه پزشکی

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 0914874060 تماس بگیرید