آشنایی با نرم افزار معرفی محیط نرم افزار، منوها و دستورات اصلی، ثوابت، فرمول نویسی):

جهت دریافت مشاوره رایگان،با شماره 91010408-041 تماس بگیرید

 •  توابع عمومی ریاضی
 • تعريف ماتریس
 •  ماتریس ها و دترمینان ها: معرفی توابع عمومی MATLAB
 •  عملیات ریاضی روی ماتریسها
 • حل دستگاه معادلات خطی
 •  دترمینان
 •  معکوس ماتریس
 •  آرایه های سلولی و ساختاری

برنامه نویسی:

 • آشنایی با عملگرهای منطقی و شرطی، آشنایی با محیط برنامه نویسی، حلقه ها، و M فایل ها
 •   ایجاد توابع
 • درون یابی ، برون یابی و برازش نمودار
 •  چند جمله ایها، مشتق، انتگرال و حل دستگاه معادلات
 •  رسم نمودار
 •  آشنایی با GUI و سیمیولینک

مدت زمان دوره: ۲۰ جلسه

سطح دوره: کاربردی

مخاطبان دوره:   مربیان ، دانشجویان و برنامه نویسان