سرفصل های دوره تعمیرات برد پکیج (۱۲ میلسی)

جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره 91010408-041 تماس بگیرید

ا- الکترونیک پایه شامل

۱٫۱- مفاهیم پایه (جريان، ولتاژ و …)

۱٫۲- قطعه شناسی (مقاومت، خازن، دیود و…)

۱٫۳- طريقه تست قطعات

 ۲- نقشه خوانی الکترونیک

 ۳- آشنایی با بلوک دیاگرام برد پکیج شامل

۳٫۱- آشنایی با مدارات تغذیه و عیب یابی آن

۳٫۲- آشنایی با مدارات کنترل و عیب یابی آن

۳۶۳-آشنایی با مدارات ورودی و خروجی و عیب یابی

4- نکات تعمیراتی ویژه تعمیرات برد

5- کارگاه عنلی عیب یابی برد پکیج توسط کارآموزان