تعمیرات گوشی

آموزش تعمیرات گوشی شامل عیب‌یابی سخت‌افزاری گوشی، آموزش نرم‌افزار گوشی و همچنین آشنایی با نحوه فلش کردن گوشی است.